Solsikke, Helianthus, hører til kurvblomstfamilien, og det, der umiddelbart ligner en stor blomst, er i virkeligheden en såkaldt kurv med hundredvis af små blomster

Lokaldemokraterne er et moderne lokalt midterparti, som sætter den kommunale velfærd øverst på dagsordenen. Hvor den sidste krone ikke forspildes, men afsættes til vor fælles velfærd til gavn for den enkelte borger. Hvor friheden uden moderbindinger til Christiansborg giver os et unikt afsæt for velfærden til vore borgere og lokalsamfund

Borgerånd, autencitet og fællesskab skabes gennem lokalsamfundet, foreningslivet og den enkelte borger, der alle hver for sig og på hver sin måde bidrager hertil. Solsikken, som tilhører kurveblomstfamilien, symboliserer netop, hvor betydningsfuld hver en lille blomst er i den samlede buket

Lighed og mangfoldighed er værdier, vi vil værne om, så vi sammen kan sikre en optimal velfærd til de af vore medborgere, der måtte have brug herfor, og sikre alle vore borgere samme velfærdsrettigheder til uddannelse, sundhed, arbejde, foreningsliv, sygdomsbehandling m.m.