Partiprogram

FUNDAMENTET FOR LOKALDEMOKRATERNE

Vi er et bredt, socialt orienteret midterparti med fokus på kommunalpolitik i Helsingør Kommune. Lokaldemokraterne har fra partiets stiftelse været repræsenteret i Helsingør Byråd ved partiets formand, Jan Ryberg og i en periode desuden af Birgit K. Andersen.

Partiet blev dannet 2007 i protest mod etableringen af Kulturværftet for lånte penge og med et bibliotek som hovedindhold. En beslutning, der den dag i dag tynger kommunens økonomi.

Lokaldemokraterne er et parti for alle, der vil være med til at arbejde for bedre lokal velfærd og en mere harmonisk udvikling af Helsingør Kommune.

Alle medlemmer af partiet kan deltage på vores politiske møder og har altid mulighed for at give deres bidrag og besyv med.

På de politiske møder bliver byrådets dagsorden gennemgået og partiets holdning i de enkelte sager fastlagt. Partiets ageren i byrådssalen beror derfor ikke på det enkelt medlems personlige præferencer eller dagsform, men på at vende alle argumenter for og imod. Det er et krævende arbejde, men sagerne i byrådet er ofte komplicerede, og konsekvenserne er store. Lokaldemokraterne anser denne proces for helt afgørende for et seriøst stykke politisk arbejde.

HVAD VIL LOKALDEMOKRATERNE?

Her på hjemmesiden kan du finde vores politikker på en lang række områder.

Hvis der er et område, der interesserer dig, og som du ikke kan finde belyst i politikkerne, er du velkommen til at sende os en mail. Skriv til sekretæren, Kirsten Dalsgaard Levin på [email protected]. Hun vil så tage dit spørgsmål videre. Enten til det pågældende udvalg eller til førstkommende bestyrelsesmøde.

SAMARBEJDE OG OPPOSITION I HELSINGØR BYRÅD 

Lokaldemokraterne er et ansvarligt parti, også på det budgetmæssige område.

I de år, hvor Lokaldemokraterne ikke har været med i budgetforlig, har vi fremlagt vores eget budget, hvor hovedformålet har været at vælge velfærden først og stille og roligt at få drejet kommunens økonomi i en mindre og mindre sårbar retning. Dog ikke i 2017, hvor vi fandt det omsonst. Ingen andre oppositionspartier har fremlagt selvstændige fuldt finansierede budgetter i de senere år.

Vi underkender ikke, at der skal tænkes nyt og investeres i fremtiden. Det skal blot gøres ordentligt, begavet og økonomisk ansvarligt.

Lokaldemokraterne samarbejder med alle partier. Vi er ikke bundet af ideologier eller dekreter fra noget moderparti. Vi arbejder for, hvad vi samlet set mener, er bedst for Helsingør Kommunes borgere og erhvervsliv.

Vi indgår ikke studehandler.

VALG AF BORGMESTER 

Lokaldemokraterne vil, når den tid kommer, pege på den borgmesterkandidat, der ligger tættest på vore politiske synspunkter og holdninger. Lokaldemokraterne vil placere sig der, hvor indflydelsen er størst, og resultaterne er inden for rækkevidde.

Desuden vil vi vægte borgmesterkandidatens evne til at skabe samarbejde i byrådet. Det er borgmesterens ansvar at tilrettelægge og lede møderne, men i den sidste periode har byrådet desværre været ramt af dårligt samarbejdsklima med ingen eller dårlige beslutninger til følge.

BORGMESTERKANDIDAT

Vores politiske leder, Jan Ryberg.

SLOGANS OG CITATER

“Lokaldemokraterne er ikke sat i verden for at lefle for nogen. Vi siger tingene, som de er! Vi er ikke konfliktsky, som nogle allerede har opdaget, og vi trives storartet med at være kommunens mest udskældte parti.”

“Velfærden først”

“Lokaldemokraterne – partiet for os, der elsker Helsingør Kommune”