Erhverv

Bærende principper for erhvervspolitikken

  • Helsingør Kommune skal stille grunde, bygninger, lokaler og service til rådighed for etablering af erhvervsmæssige aktiviteter
  • Helsingør Kommune bør opbygge og drive et netværk for produktionsvirksomheder i kommunen med henblik på at gøre produktionen så klima- og energivenlig som muligt
  • Helsingør Kommune skal tilbyde 24-timers erhvervsservice . I sagsbehandlingen skal kommunen påtage sig at færdiggøre så meget som overhovedet muligt selv i stedet for at vælte arbejdet over på virksomhederne
  • Helsingør Kommune skal aktivt arbejde for at tiltrække virksomheder med en klima- og energivenlig strategi med henblik på at skabe industriklynger (jvf. klyngen af medicovirksomheder i Hillerød)
  • Helsingør Kommune skal byde alle former for erhvervsmæssige tiltag velkommen og tage udgangspunkt i, at ting kan lade sig gøre.
  • Helsingør Kommune bør i videst muligt omfang benytte lokale virksomheder