Idræt

Lokaldemokraterne arbejder for, at:

Breddeidræts- og fritidspolitikken her i Helsingør Kommune til stadighed har så vide rammer og vilkår, at der er relevante breddeidræts og fritidstilbud til alle, børn, unge og ældre, ja alle aldersgrupper.

Handicapidrætspolitikken og politikken for andre med særlige behov her i Helsingør Kommune til stadighed har så vide rammer og vilkår, at der er tilbud til alle i disse målgrupper.

Eliteidrætsklasserne, Helsingør Elite Akademi og talentudviklingen her i Helsingør Kommune har så vide rammer og vilkår, at de lever op til de krav, der stilles af idrættens organisationer.

Eliteidrætspolitikken her i Helsingør Kommune har så vide rammer og vilkår, at det til enhver tid er muligt at kunne dyrke alle former for eliteidræt.

Idrætsfaciliteterne i Helsingør Kommune til enhver tid er multifunktionelle og tidssvarende og kan understøtte nævnte idræts- og fritidspolitikker.

Alle politikkerne og strategierne på idræts- og fritidsområdet i Helsingør Kommune er  fremsynede og til enhver tid kan understøtte politikkerne i Bevæg Dig For Livet- DIF/DGI konceptet, 25-50-75 samt DIF, specialforbund, DGI, firmaidræts- og handicapidrætspolitikker.