Kultur og Turisme

  • Kommunen skal understøtte kulturelle initiativer, der vokser nedefra og op i højere grad end at skabe initiativer selv. (Tænk f.eks. Helsingør Teaterforening, Teaterbøtten, Hammermøllespil, Legedag på torvet osv.)
  • Kulturen skal folde sig ud over hele kommunen, også i yderområderne
  • De dele af kulturlivet, der kan privatiseres, f.eks. dele af Kulturværftet og Toldkammeret bør privatiseres. Det vil give større iderigdom, virkelyst og risikovillighed, til gavn for både kommunen og borgerne. Desuden er det ikke en kommunal kerneopgave at arrangere koncerter. Det skal foregå ved hjælp af frivillige foreninger og professionelle eventmagere
  • Kommunen skal bakke op om initiativer, der bringer Helsingør tilbage til positionen som Nordens Festlige Hjørne
  • Der skal etableres en forening omkring Axeltorv, der fremmer og koordinerer aktiviteter der. Alle interessenter skal repræsenteres; stadeholdere, restauratører, Cityforeningen, Byrådet, brugere mv.
  • Større kulturelle aktiviteter i hele kommunen skal koordineres, så de ikke er i konkurrence om det samme publikum.
  • Turistkontoret skal holde åbent alle ugens dage
  • Turisterne fra Kronborg og Museet for Søfart skal ledes videre op i byen
  • Sundtoldmarkedet er en stort aktiv for Helsingør – det skal bevares og styrkes