Miljø

Lokaldemokraterne arbejder for:

  • At Forsyning Helsingørs forbrugerrepræsentanter udover at være repræsenteret i bestyrelserne for vand og spildevand (som loven foreskriver) også bliver repræsentanter i bestyrelserne for el, varme og affald.
  • At der er størst mulig åbenhed i Forsyning Helsingørs bestyrelser.
  • At der forarbejdes og leveres el, vand, varme på den bedst tænkelige miljømæssige måde, og at vi betragter affald som en energiressource, hvor genanvendelse udnyttes, og spildevand bortledes under hensyntagen til miljøet.
  • At kommunen bygger så energibesparende som muligt
  • At der forsat fokuseres på udskiftning af gammelt, udtjent udstyr i kommunale bygninger, så som punkterede termoruder; oliefyr; køle/fryseskabe; lysarmaturer m.m., der kan tjene til at nedbringe CO2
  • At det autentiske miljø bevares ved vores kyster, og at kommunen ikke tillader flere byggeprojekter der bryder med lokalmiljøet langs strandvejene.
  • At transportmidler i kommunalt regi understøtter miljøet, og at der skabes bedre infrastruktur til cykler
    At der indtænkes økologisk mad i daginstitutioner, skoler, døgninstitutioner, plejeboliger samt i forvaltningerne
  • At råstofudvindingen i Øresund fases ud så hurtigt som muligt

 Lokaldemokraterne ser naturen og miljøet som vores autentiske velfærd, som vi skal værne om. Kysten, skovene, engene, søerne og dyrelivet er en værdifuld helsingoransk arv.