Udlændinge

Lokaldemokraterne syntes, at vi i Helsingør Kommune skal tage imod vores del af flygtningestrømmen.

Lokaldemokraterne mener, at når vi har taget imod flygtninge, har vi pligt til at give dem mulighed for at skabe et værdigt liv, hvor der er ordenlige boligforhold og familier kan bo sammen.

Lokaldemokraterne mener, at det generelt er vigtigt, at udlændinge, der kommer hertil, kommer så hurtigt som muligt ud på arbejdsmarkedet. Dette skal ske via praktikpladser samtidig med, at de får danskundervisning.

Lokaldemokraterne mener dog også, at der ligger et stort ansvar hos mennesker, der kommer til vores kommune. De skal integrere sig og tage del i vores kultur, ligesom vi har forståelse for deres kultur.

De skal forstå og acceptere, at alle er lige uanset køn, race, seksualitet og religiøs overbevisning.